ConvaTec ingår i ett samarbete tillsammans med RLS beträffande ChloraSolv®

Nyhet

November 2021

ConvaTec Ltd., ett av världens ledande företag inom avancerad sårvård och RLS Global AB, ett medicintekniskt företag baserat i Sverige, skrev i juni 2021 ett globalt samarbete med syfte att kommersialisera ChloraSolv®. ChloraSolv® är en innovativ, skonsam debriderings produkt vilken är effektiv mot biofilm. ChloraSolv® är CE godkänd och marknadsförs i Sverige.

Från och med 1 januari 2022 kommer ConvaTec att marknadsföra ChloraSolv® som en del av ConvaTec Wound HygieneTM Program för vård av svårläkta sår i Sverige. Samtidigt som ConvaTec kommer från och med den 1 mars 2022 ta över försörjningskedjan av ChloraSolv® (orderhantering, fakturering och kundleveranser) samt marknadsföringsprocesser.

Under Januari 2022 kommer ConvaTec (Sverige) AB kontakta RLS’s kunder för att säkerställa en smidig övergång av befintlig kommersiell verksamhet.

Det svenska ConvaTec teamet ser fram emot att utveckla ChloraSolv® i Sverige som en del av ConvaTecs Wound HygieneTM Program för vård av svårläkta sår.

 

För mer information kontakta:

Farzad Samie, Associate Director Sales Sverige och Finland, Avancerad Sårvård, ConvaTec Sverige AB,
email: farzad.samie@convatec.com

Karin Fischer, CEO RLS Global AB, email: Karin.fischer@rlsglobal.se

 

ConvaTec Group Plc:

ConvaTec är ett FTSE 250 globalt medicintekniskt företag med fokus på terapier för hantering av kroniska tillstånd, med ledande marknadspositioner inom avancerad sårvård, stomivård, kontinens och intensivvård samt infusionsvård. Med mer än 10,000 anställda i över 100 länder, har vi på ConvaTec åtagit oss ett uppdrag att agera pionjärer inom våra områden samt en vision, vilket även omfattar vårt syfte; Att skapa banbrytande pålitliga medicinska lösningar för att förbättra de liv vi berör. Våra produkter ger en rad kliniska och ekonomiska fördelar, inklusive förebyggande av infektioner, skydd av hud i riskzoner, förbättrande patientresultat och minskade totala vårdkostnader. ConvaTec group omsatte under 2020 över 1,8 Miljard USD. För att lära dig mer om ConvaTec, besök www.convatecgroup.com

 

RLS Global:

RLS Global är ett svenskt medicinteknikföretag baserad i Göteborg. Genom vår avancerande och unika buffrade hypokloritbaserade teknologiplattform fokuserar vi på att utveckla produkter baserade på skonsamma metoder för minimalinvasiv behandling. RLS långsiktiga vision är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsföretag inom sårvård. Vi är övertygande om att företagets plattformsteknik och dess unika egenskaper kommer hjälpa många patienter runt om i världen. För att lära dig mer om RLS och ChloraSolv® besök www.chlorasolvacademy.se

Nyhet

Announcement

Nyt globalt samarbete

läs här