Akuta diarretillstånd

Sjukhusrelaterade infektioner -Ett ökande problem

Stäng in Clostridium. difficile innan den slår till.

Flexi-SealTM FMS är ett slutet system avsett för att reducera spridningen av infektioner genom att innesluta flytande /halvtunn avföring.

Det är vetenskapligt bevisat (in-vitro) att Flexi-SealTM FMS innsluter C. difficile*..1 Det slutna systemet kan hjäpla till att reducera krysskontaminering av andra potentielle patogena bakterier så som extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) producerande bakterier och methicillin-resistant Staphylococus aureus (MRSA).

Hjälper till att reducera komplikationer och kostnader

Sjukhusrelaterade infektioner är vanligt förekommande och är kopplade till högre nivåer av sjuk och dödlighet2. Dessa infektioner leder ofta till förlängd inläggning samt öking av behandlingar och diagnostisering som bidrar till ökade kostnader.3,4

  • Infektionsrelaterad kostnad kan överstiga $ 13,675 per fall.5
  • Förlängd inläggningstid med 3,6 dagar per patient.6
  • Upp till 20% av inskrivna patienter kan bli smittade av Clostridium difficile med en betydande inverkan på vistelsetiden.6

För mer information kontakta:

ConvaTec kunservice
020-21 22 22
Convatec.kundservice@convatec.com
www.convatec.se

Cookies krävs för att få denna webbplats att fungera. De hjälper oss också att veta lite om hur du använder vår webbplats, vilket förbättrar webbupplevelsen både för dig och andra. Cookies på denna webbplats används bara  för trafikmätning og optimering av sidans innehåll. Om du fortsätter att surfa på den här webbplatsen godkänner du användandet av cookies. För mer information om hur du tar bort cookies följ instruktionen Så här blockeras och undviks cookies.

Läs mer om vår cookie policy här.

Umb-Web01