IAP Monitorering

AbViser™ AutoValve™ IAP Monitorering Device

När du använder AbViser™AutoValve™ IAP monitorering, mätningar erhålls på omkring 30 sekunder. Detta lätt sett att erhållna uppgifter om tryck förändringar och trender kan hjälpa klinikerna och ingripa i tid;

  • standardiserad mätning med bevisad klinisk noggrannhet och reproducerbarhet1
  • Automatisk tidsventil – Eliminerar klemmor och trevägskranar
  • Slutet system – Hjälper till att reducera risken för kateterrelatrade urinvägsinfektioner (Catheter Associated Urinary Tract Infections) (CAUTIs)2
  • Tidig identifiering av IAH – Kontinuerlig monitorering förbättrar resultatet3,4

Intraabdominell hypertoni (IAH: IAP> 12 mmHg) förekommer hos > 50% av alla kirurgiska och medicinska intensivvårdspatienter. Förebyggande och tidig upptäckt är nödvändiga för att skydda patienter från livshotande konsekvenser, såsom abdominal kompartmentsyndrom (ACS: IAP> 20 mmHg).

WSACS (World Society of Abdominal Compartment Syndrome) rekommenderar att patien skall screenas mot IAH/ACS riskfaktorer vid IVA-inskrivning och i närvaro av nya eller progressiv organsvikt. WSACS har utarbetat koncensus rekommendationer, kunskap om diagnos, hantering och behandling av IAH och ACS.http://archive.wsacs.org/consensus.php

Mer information:

Utbildning och stöd:

För mer information kontakta:

Cookies krävs för att få denna webbplats att fungera. De hjälper oss också att veta lite om hur du använder vår webbplats, vilket förbättrar webbupplevelsen både för dig och andra. Cookies på denna webbplats används bara  för trafikmätning og optimering av sidans innehåll. Om du fortsätter att surfa på den här webbplatsen godkänner du användandet av cookies. För mer information om hur du tar bort cookies följ instruktionen Så här blockeras och undviks cookies.

Läs mer om vår cookie policy här.

Umb-Web02