IAP Monitorering

Intra-Abdominal tryckmonitorering

WSACS (World Society of Abdominal Compartment Syndrome) rekommenderar att patienter ska monitoreras för IAH / ACS riskfaktorer vid inskrivning på IVA och i närvaro av nya eller progressiv organsvikt. WSACS har framarbetat konsensus definitioner och delar kunskap om diagnos, hantering och behandling av IAH och ACS. http://archive.wsacs.org/consensus.php

Genom att använda sig av riktlinjer från World Society on Abdominal Compartment Syndrome (WSACS), kan vårdpersonal genom att monitorera IAP på riskpatienter ingripa för att förbättra patientvården. 1, 2, 3

Hantering av patienterna enligt en algoritm med både operativa och nonoperative interventioner har visat sig öka patientens överlevnad samtidigt minska vistelsens längd på IVA.4

Den farliga utvecklingen av Intra abdominal Hypertoni

Patienter som genomgår återupplivning, särskilt vid systemisk inflammation, kommer att "läcka" intravaskulär vätska i vävnaden. Stora mängder av denna vätska kan ansamlas i buken som både fri vätska och interstitiell ödem. Allt eftersom vätskan ackumuleras i buken ökar trycket 5. När det intraabdominella trycket (IAP) överstiger 12 mmHg definieras det som intra-abdominal hypertension (IAH) 1, detta drabbar 30-50% av kritiskt sjuka patients 5, 6*. Om detta inte observeras kan IAH utvecklas till multipel organsvikt, abdominal compartment syndrome och död.

Dessvärre kan IAH inte identifieras genom fysisk undersökning 7. för korrekt identifiering och hantering av IAH krävs monitorering av alla patienter med risk för IAH genom att övervaka deras IAP. En vanlig metod för att mäta lAP är via urinblåsan med hjälp av en Foley-kateter.

Dangerous Progression Postern illustrerar vad som händer med patientens kropp efterhand som sjukdomens svårighetsgrad ökar. Den belyser patientens tecken, symtom och fysiologiska effekter tillsammans med vad som kan göras (interventioner) för att hantera IAH.

Cookies krävs för att få denna webbplats att fungera. De hjälper oss också att veta lite om hur du använder vår webbplats, vilket förbättrar webbupplevelsen både för dig och andra. Cookies på denna webbplats används bara  för trafikmätning og optimering av sidans innehåll. Om du fortsätter att surfa på den här webbplatsen godkänner du användandet av cookies. För mer information om hur du tar bort cookies följ instruktionen Så här blockeras och undviks cookies.

Läs mer om vår cookie policy här.

Umb-Web01