Juridiska meddelanden

Allmäna villkor

Allt innehåll på denna internetplats ägs eller kontrolleras av Convatec (Sweden) AB och är skyddat av världsomfattande upphovsrättslagar. Du får ladda ner innehåll endast för ditt personliga bruk, men ingen ändring eller ytterligare reproduktion av innehållet är tillåten. All upphovsrätt, varumärke och andra ägarnoteringar måste behållas intakta, och Convatec bekräftas som källa till innehållet. Innehållet får på annat sätt ej kopieras eller användas på något annat sätt utan föregående, skriftligt medgivande från Convatec.

Convatec skall använda rimliga ansträngningar för att inkludera up-to-date och riktig information på denna internetplats, men gör inga påpekanden, garantier eller försäkringar beträffande riktigheten, giltighetstiden eller fullständigheten hos den lämnade informationen. Convatec skall inte hållas ansvarigt för åverkan eller skada som resultat av din åtkomst till, eller oförmåga att få åtkomst, till denna internetplats, eller av din tilltro til någon information (medicinsk information eller annat) lämnad på denna internetplats. Var god konsultera alltid en professionell hälsovårdare innan du börjar, eller slutar att använda någon medicinering eller läkemedel. Alla mediciner eller läkemedel som referas till på denne sajt är endast för illustrerande ändamål, och på inga villkor skall du lita på innehållet på denna sajt för att diktera vilka mediciner eller läkemedel du eller någon annan använder eller slutar att använda. Konsultera alltid en professionell hälsovårdare (t.ex. läkare, sjuksköterska, medicinsk rådgivare etc.) om du har några frågor eller funderingar om ditt hälsotillstånd. För undvikandet av tveksamheter skall inget i detta juridiska tillkännagivande begränsa Convatecs ansvar för dödsfall eller personskada som resultat av försumlighet hos Convatec.

Denna internetsajt kan tillhandahålla länkar eller referenser till andra sajter, men Convatec har inget ansvar för innehållet på sådana andra sajter och skall inte hållas ansvarigt för några skador eller men, uppkomna av det innehållet. Alla länkar till andra sajter tillhandahålles endast som bekvämlighet för användarna av denna internetsajt.

Varumärkena, tjänstemärken, handelsnamn, handelsförpackning och produkter presenterade på denna internetsajt är skyddade i U.S.A. och internationellt. Alla varumärken relaterade till Convatec produkter eller tjänster ägs av Convatec. Ingen användning av dessa får ske utan föregående, skriftligt medgivande av Convatec, förutom för att identifiera produkterna eller tjänsterna från Convatec. Rättigheterna för alla andra varumärkesinnehavare är helt erkända .

All kommunikation, som du skickar till denna internetsajt eller på annat sätt vidarebefordrar till Convatec via elektronisk post, telefon, post, fax, eller på annat sätt , oavsett hur, kommer att behandlas med förtroende och endast användas av Convatec eller någon annan organisation som har avtal med Convatec och vi/de skall ha fria händer att använda (för alltid och utan kostnad eller avgift) innehållet i alla sådana kommunikationer, inklusive idéer, uppfinningar, koncept, tekniker eller know-how avslöjade däri, för vilket ändamål som helst inkluderande utveckling, tillverkning och/eller handelsgods eller tjänster.

Denna internetsajt är avsedd för besökare över 12 års ålder. Denna internetsajt samlar inte avsiktligt in personligt identifierbar information från besökare som är 12 år eller yngre.

Avsändaren för alla kommunikationer till denna internetsajt eller i övrigt till Convatec är ansvarig för innehållet och informationen i denna, inklusive dess sanningshalt och riktighet. Denna internetsajt tillhandahålles som en tjänst till dess besökare. ConvaTec reserverar sig för rättigheten att ta bort, modifiera eller lägga till innehåll på denna sajt när som helst, oavsett skäl, utan anmälan till någon.

 

Convatec AB
Gustav III:s Boulevard 42, plan 9,
SE-169 73 Solna

Tel: +46 (0)20 21 22 22
Fax: +46 (0)8 704 89 98

Organisationsnummer: 556754-8473