Sårbehandling

Produkter

Small amount of exuding wounds

Se allt om

Brännskador

Se allt om

Brännskador orsakas av trauma där huden utsatts för värme, strålning, el, gas eller andra kemiska material så att vävnadsskada har uppstått. Brännskador kan klassificeras efter skadans djup i de olika hudlagren och bör bedömas kliniskt så snart som möjligt efter trauma. Brännskadans djup är viktigt för valet av förband och kirurgisk behandling. Brännskador kan klassificeras som ytliga brännskador, delhudsbrännskador och fullhudsbrännskador.ConvaTec kan erbjuda produkter för behandling av brännskador och syftet med behandling av brännskador är att förhindra infektion, minska smärta, främja effektiv sårläkning, minimera ärrbildning och psykologiskt trauma och återställa eller ersätta skadad hud.

Fotsår hos diabetiker

Se allt om

Fotsår är en relativt vanlig komplikation till diabetes melitus. Ett sår kan uppstå om huden skadas på foten och på grund av komplikationer till diabetes så kan denna skada ha svårt att läka. Fotsår hos diabetiker kräver noggrann behandling och ConvaTec kan erbjuda produkter som kan supportera behandlingen av dessa sår.

Bensår

Se allt om

Ett bensår är en skada i vävnaden på benet eller på foten. Bensår orsakas av dåligt fungerande blodflöde genom benet på grund av skadade blodkärl eller underliggande sjukdomar som äventyrar effektivt blodflöde. ConvaTec kan erbjuda produkter som kan supportera behandlingen av dessa sår.

Trycksår kategori I & II

Se allt om

Kategori l: Intakt hud med ej kvarstående rodnad i ett lokalt område, vanligtvis hudområden där ben ligger ytligt.

Kategori ll: Ytlig hudskada som kan se ut som ett grunt,öppet sår med en röd/rosa sårbädd. Blåsor, sprickor eller avskavning av huden är vanligt förekommande.

Trycksår kategori III & IV

Se allt om

Kategori lll: Fullhudsskada som inte penetrerat underliggande fascia. Subkutant fett kan vara synligt, men ben, senor och muskler är inte exponerade. Fibrinbeläggning och nekros är vanligt och abscesser och fistlar kan förekomma.

Kategori lV: Fullhudsskada med djup sårhåla där ben, senor och muskler kan vara exponerade. I såret ses ofta fibrinbeläggning och nekros. Även abscess och fistlar förekommer.

Kirurgiska incisioner

Se allt om

Vid primärläkande kirurgiska incisioner så adapteras sårkanterna till varandra med suturer, agraffer, vävnadslim eller suturtejp,

Lacerationssår

Se allt om

Traumatic wound occurring on the extremities of older adults as a result of friction alone or shearing and friction forces.

Torra till lite vätskande sår

Se allt om

Skin Protect

Se allt om