Brännskador

Brännskador orsakas av trauma där huden utsatts för värme, strålning, el, gas eller andra kemiska material så att vävnadsskada har uppstått. Brännskador kan klassificeras efter skadans djup i de olika hudlagren och bör bedömas kliniskt så snart som möjligt efter trauma. Brännskadans djup är viktigt för valet av förband och kirurgisk behandling. Brännskador kan klassificeras som ytliga brännskador, delhudsbrännskador och fullhudsbrännskador.ConvaTec kan erbjuda produkter för behandling av brännskador och syftet med behandling av brännskador är att förhindra infektion, minska smärta, främja effektiv sårläkning, minimera ärrbildning och psykologiskt trauma och återställa eller ersätta skadad hud.