Alginat förband

Ett alginatförband som innehåller natrium- och/eller kalciumjoner