Bensår

Ett bensår är en skada i vävnaden på benet eller på foten. Bensår orsakas av dåligt fungerande blodflöde genom benet på grund av skadade blodkärl eller underliggande sjukdomar som äventyrar effektivt blodflöde. ConvaTec kan erbjuda produkter som kan supportera behandlingen av dessa sår.