Stomi

Produkter

Kolostomi

Se allt om
Kolostomi

En kolostomi skapas genom att en del av tjocktarm har lagts ut genom bukväggen. Efter operationen kommer avföring att tömmas via stomin som är placerad på buken. ConvaTec kan erbjuda ett brett sortiment av hudskyddsplattor och stomipåsar för att på bästa sätt hantera en kolostomi.

Ileostomi

Se allt om
Ileostomi

En ileostomi är en kirurgiskt skapad öppning på buken genom vilken en liten del av ileum eller tunntarmen bringas till ytan av huden. Den nya öppning, som kallas stomi, tillåter tarminnehåll att passera ut ur kroppen. ConvaTec har utvecklat hudskyddsmaterial och stomipåsar som är speciellt anpassade för bandagering av en ileostomi.

Urostomi

Se allt om
Urostomi

En urostomi eller urinavledning är en kirurgiskt skapad öppningen i buken som tillåter urin att passera ut ur kroppen. ConvaTec har utvecklat hudskyddsmaterial och stomipåsar som är speciellt anpassade för bandagering av en urostomi.

Postoperativa produkter

Se allt om
Postoperativa produkter

Nefrostomi

Se allt om

Ett urval av produkter för stomivård