Kolostomi

Kolostomi

En kolostomi skapas genom att en del av tjocktarm har lagts ut genom bukväggen. Efter operationen kommer avföring att tömmas via stomin som är placerad på buken. ConvaTec kan erbjuda ett brett sortiment av hudskyddsplattor och stomipåsar för att på bästa sätt hantera en kolostomi.