Miljöarbete

Miljöarbete

SUSA - Svensk Biljöbas - logo


Convatec (Sweden) AB är miljöcertifierade enligt Svensk Biljöbas. Convatec har ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Systemet skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och minskad miljöbelastning.

Miljöpolicy

Convatec (Sweden) AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder produkter för avancerad sårvård och produkter inom stomivård.
Vi ska bedriva ett aktivt miljöarbete som kännetecknas av ständiga förbättringar och som bidrar till en hållbar utveckling. Miljöhänsyn är central i vår verksamhet och gällande miljölagstiftning är en miniminivå i vårt arbete.


För att ständigt förebygga och minska vår miljöpåverkan ska vi:

  • Uppnå net zero koldioxid mål till 2045.
  • Utbilda vår personal i miljöfrågor som berör vår verksamhet.
  • Minimera miljöpåverkan från våra egna resor och transporter.
  • Påverka våra medarbetare att bli miljömedvetna.
  • Källsortera avfall och minska mängden avfall.
  • Ställa tydliga miljökrav vid inköp av varor

 

Solna 2023-11-20

 

Kontakta oss gärna för mer informaton: 020-21 22 22 eller convatec.kundservice@convatec.com