DuoDERM® förband

DuoDERM® förband

Alla hydrokolloida förband fungerar inte på samma sätt. Vår familj av ...

DuoDERM® förband är framtaget för att kunna erbjuda sårläkningen, öka patientens upplevelse av trygghet samt göra livet enklare.

En fuktig sårläkningsmiljö främjar sårläkningen och ger kortare läkningstid, förbättrad epitelialisering, minskad infektionfrekvens, förbättrad kollagensyntes och fler makrofager i sårbädden1.

DuoDERM® förband  är originalet av förband med hydrokolloid teknologi.

  • DuoDERM® förband är moderna förband för behandling av lite till måttligt vätskande sår.
  • DuoDERM® förband har många användningsområden, är lätt att använda och kan användas till flera olika sårtype i olika faser av sårläkningen.