DuoDERM® Signal förband

DuoDERM® förband

 


En visuell bytesindikator har utformats för att underlätta besluten om när förbandet behöver bytas.

DuoDERM Signal® förband är ett primär förband för lätt till måttligt vätskande sår.

Det kan även användas som sekundärförband för att fixera AQUACEL® eller AQUACEL® Ag förband.

iktlinjerna från EPUAP (EuropeanPressureUlcerAdvisory Panel) och NPUAP (National PressureUlcerAdvisory Panel) rekommenderar användning av hydrokolloida förband vid behandling av trycksår.

DuoDERM® Signal- förband kan användas vid behandling av trycksår i stadium I och II. 

Optimerar användningstiden av förbandet

 • När vätskan når den gröna linjen indikerar detta att förbandet måste bytas och minskar därmed antalet förbandsbyten.

 • Låg profil med avfasad kant och en ovansida med låg friktion som förebygger att förbandet rullar sig eller lossnar.

Skyddar

 • Tunn polyuretanfilmsyta som utgör en barriär mot bakterier och virus så länge förbandet sitter på plats och inte läckage uppstår.

 • TFilmen skapar en vattentät barriär över förbandet

 • Enkel att applicera och kan avlägsnas utan att skada nybildad vävnad.

 • Hjälper till att reducera veck och förskjutningar tack vare de avfasade kanterna och den släta ytan.

 • Den unika gelbildande effekten hjälper till att förebygga skador på sårbädden och nybildad vävnad, vilket garanterar maximal komfort. 

Enkelt att applicera

 • Den genomskinliga skyddsfilmen underlättar placeringen av förbandet och inspektion av såret

 • TDen avfasade kanten följer konturerna även på svårbandagerade områden

Hälar, skinkor, sakrum, armbågar och höftutskotten är områden på kroppen som ofta utsätts för friktion och är därmed områden där ökad risk för sår föreligger.3.

DuoDERM® Signal™förband finns i flera stolekar och former för att kunna placeras på svårbandagerade områden.

Råd och tips för applicering av hälförband

 • Ta ut förbandet ur förpackningen.

 • Dra bort det vita skyddspapperet från baksidan och på de två små flikarna och applicera förbandets vingar på baksidan av hälen.

 • Lossa de två större flikarna och applicera resten av den nedre delen av förbandet på hälen.

 • Säkerställ att förbandet har god kontakt med huden genom att varsamt släta ut eventuella veck med varma händer.

 • Fullständig produktinformation, inklusive bruksanvisning, finns i förpackningen.

 • Användning av DuoDERM® Signal utgör inget fullgott skydd mot överföring av HIV.

 • Fullständiga anvisningar finns i bruksanvisningen.