DuoDERM® Extra Thin förband

DuoDERM® förband

 

DuoDERM_XT_Logo (jpg)

 

Tunt, följsamt och flexibelt...

 

Utformat för att reducera risken för hudskador på grund av friktion 

DuoDERM® Extra Thin förband kan användas som primärförband vid bandagering av torra till lätt vätskande sår.

Det kan även användas som sekundärförband för att fixera AQUACEL® förband eller AQUACEL® Ag förband.

Riktlinjerna från EPUAP (EuropeanPressureUlcerAdvisory Panel) och NPUAP (National PressureUlcerAdvisory Panel) rekommenderar användning av hydrokolloida förband vid behandling av trycksår..1

DuoDERM® Extra Thin förband kan användas vid behandling av trycksår i stadium I och II.

Skydd

  • Tunn polyuretanfilmsyta som utgör en barriär mot bakterier och virus så länge förbandet sitter på plats och inte läckage uppstår.

  • Filmen skapar en vattentät barriär över förbandet.

  • Kan tas bort utan att den nybildade vävnaden skadas.

  • Utformade för att bidra till att minska risken för ytterligare hudskador genom att förhindra negativ påverkan från kläder och lakan.

  • It can be used on the body as a primary or secondary dressing.

  • Kan användas både som primär- och sekundärförband.

  • Kan användas på skavsår och ytliga sår, sår med liten sekretion, på nybildad vävnad samt hud med risk för ytterligare hudskador.

Enkelt att applicera

  • Den genomskinliga skyddsfilmen underlättar placeringen av förbandet och inspektion av såret

  • Lätt att använda och forma samt kan klippas till för bandagering av svåra områden.

Tvätta händerna, rengör och skölj såret och torka av den omgivande huden.

Mät såret för att kunna välja lämplig förbandsstorlek. Förbandet bör täcka 3 cm av den oskadade huden runt hela såret.

EASE-OF-APPLICATION_SE.jpg

Värm förbandet mellan dina händer.

Ta av det övre, vita skyddspapperet. Se till att minimera kontakten mellan fingrar och den vidhäftande ytan.

Håll den vidhäftande sidan av förbandet över såret.

Rikta in förbandet över mitten av såret.

Applicera mittdelen av förbandet försiktigt.

Ta av det undre, vita skyddspapperet samtidigt som du rullar ut förbandet på plats – men utan att sträcka det.

Upprepa på andra sidan och ta bort det genomskinliga skyddspapperet. 

Forma förbandet försiktigt på plats under 30–60 sekunder.

Enkelt att ta bort

Lossa försiktigt ett hörn av förbandet.

Avlägsna förbandet på den sidan från såret samtidigt som du håller huden borta.

Upprepa på de andra hörnen och dra uppåt tills förbandet har lossnat helt

b.   Användning av DuoDERM® Extra Thin utgör inget fullgott skydd mot överföring av HIV.