Sårbehandling

Produkter

Debridering

Se allt om

Avlägsna död, skadad, eller infekterad vävnad som kan förhindra läkningen av ett sår

Hantering av sårvätska

Se allt om

Hantering av sårvätska från såret

Infektionsbehandling

Se allt om

Hantera antalet bakterier i såret

Hantering av luktproblematik

Se allt om

Hantering av sår med luktproblematik

NPWT

Se allt om

NPWT - Negative Pressure Wound Therapy. Behandling med negativt tryck i sårbädden.