Hydrofiber® Teknologi

Unik teknologi som består av 100% natrium karboxymetylcellulosa fibrer vilka absorberar och binder in vätska och bakterier genom att bilda en sammanhängande gel.