Skumförband

Ett förband som är tillverkat av poröst polyuretanskumsmaterial.