Kirurgiska incisioner

Vid primärläkande kirurgiska incisioner så adapteras sårkanterna till varandra med suturer, agraffer, vävnadslim eller suturtejp,