Trycksår kategori I & II

Kategori l: Intakt hud med ej kvarstående rodnad i ett lokalt område, vanligtvis hudområden där ben ligger ytligt.

Kategori ll: Ytlig hudskada som kan se ut som ett grunt,öppet sår med en röd/rosa sårbädd. Blåsor, sprickor eller avskavning av huden är vanligt förekommande.