Förband med viss hemostatisk effekt

Förband som har viss blodstillande effekt.