Trycksår kategori III & IV

Kategori lll: Fullhudsskada som inte penetrerat underliggande fascia. Subkutant fett kan vara synligt, men ben, senor och muskler är inte exponerade. Fibrinbeläggning och nekros är vanligt och abscesser och fistlar kan förekomma.

Kategori lV: Fullhudsskada med djup sårhåla där ben, senor och muskler kan vara exponerade. I såret ses ofta fibrinbeläggning och nekros. Även abscess och fistlar förekommer.