Täckförband

Ett förband som används för att täcka ett primärförband och som också ibland håller primärförbandet på plats.