Primärförband

Ett förband som kommer i direkt kontakt med sårets yta.