Spotlight Curve Spotlight Curve Mobile

RESULTATET
DU ÄLSKAR    

SER NU
BÄTTRE UT ÄN NÅGONSIN

VI INTRODUCERAR ESENTA™
ETT NYTT VARUMÄRKE INOM STOMI- OCH SÅRVÅRD

Silkonbaserad hudbarriär och häftborttagning

ESENTA™ HUDBARRIÄR

Spray, servetter och applikationspinnar
  • Skapar en andningsbar barriär på huden
  • Skyddar upp till 72 timmar(1)
  • Minskar risken för hudskador och irritation
  • Säker och effektiv även vid frekvent användning
Esenta sting free skin barrier wipes and spray

ESENTA™ HÄFTBORTTAGNING

Spray och servetter
  • För snabb och enkel borttagning av medicinska lim
  • Minskar smärtsam hudstrippning och hudskador
  • Tar snabbt bort alla limrester
  • Känns len och smidig - lämnar inga rester
Esenta sting free adhesive remover wipes and spray

HUDBARRIÄR

Convatec kod

Svenskt vnr

Beskrivning

Storlek

Antal/förpackning

423282

730691

ESENTA™ hudbarriär servetter

3 ml

30 st/frp

423286

730690

ESENTA™ hudbarriär pumpspray

28 ml

1 st/frp

423288

730692

ESENTA™ hudbarriär spray

50 ml

1 st/frp

423283

730695

ESENTA™ hudbarriär applikatorpinne

1 ml

5 st/frp

423284

730696

ESENTA™ hudbarriär applikatorpinne

1 ml

25 st/frp

423287

730697

ESENTA™ hudbarriär applikatorpinne

3 ml

5 st/frp

423285

730698

ESENTA™ hudbarriär applikatorpinne

3 ml

25 st/frp

HÄFTBORTTAGNING

Convatec kod

Svenskt Vnr

Beskrivning

Storlek

Antall/förpackning

423281

730699

ESENTA™ häftborttagning servetter

3 ml

30 st/frp

423289

730693

ESENTA™ häftborttagning spray

50 ml

1 st/frp

423290

730694

ESENTA™ häftborttagning spray, steril

150 ml

1 st/frp

Ofta ställda frågor

Esenta™ kommer från konceptet att tillbehör är väsentliga "essential" i vardagen för personer med stomi och svårläkta sår.

Nej, de innehåller inte alkohol. Formuleringen är en silikonblandning. Silikonblandningar svider inte vid applicering.

Den skyddande silikonbarriären lägger sig försiktigt till hudytan för att skapa en fin, hållbar, skyddande silikonfilm. Denna andningsbara barriär skyddar huden i upp till 72 timmar(1) från skador orsakade av lim, kroppsavfall och enzymer.

Referens: 1. Voegeli D, LBF® “No-Sting” Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7.

Esenta™ häftborttagning spray - Vätskan i sprayen är utformad för att komma emellan limmet och huden, vilket skapar ett lager av silikon. Detta silikonlager fungerar sedan som ett släppmedel för att frigöra bindningen som för närvarande finns där, så limmet släpper från huden utan att skada den. Silikonet avdunstar sedan på några sekunder, utan att lämna någon film eller beläggning, och en ny produkt kan appliceras (vid behov) utan att först behöva rengöra huden.

Esenta™ häftborttagning våtservetter - Servetten är utformad för att ta bort eventuella limrester som finns kvar på huden. Silikonet från våtservetten avdunstar sedan på några sekunder, utan att lämna någon film eller beläggning, och en ny produkt kan appliceras (om det behövs) utan att först behöva rengöra huden.

Ja, det är vanligt att kombinera dessa två produkter.

Ja, alla flytande silikoner som används av tillverkare med produkter i kategorin No Sting är brandfarliga. Formuleringen Esenta™ hudbarriär och häftborttagning har en lång historia av säker användning och kommer endast att antändas om säkerhetsinstruktionerna ignoreras eller produkten missbrukas. Den medföljande märkningen och bruksanvisningen innehåller varningar och försiktighetsåtgärder.

Ny applicering rekommenderas var 12-72:e timme, beroende på hudens tillstånd. Säker och effektiv även vid frekvent användning. Bör appliceras på nytt vid varje byte av bandage eller förband för att bibehålla fullständigt skydd.

Footer Curve Footer Curve Mobile

VÄLJ ESENTA™ FÖR RESULTATET DU LITAR PÅ.

Beställ gratis produktprover
Esenta Footer Logo With Product
Referens: 1. Voegeli D, LBF® “No-Sting” Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7.