AVELLE™ System för sårbehandling med negativt tryck

Aavelle Header image.JPG

 

I över 20 år har ConvaTec hjälpt kliniker med att förbättra patientresultaten och möjliggöra att patienterna kan gå vidare med sina liv med hjälp av Hydrofiber® Teknologin - globalt beprövad och pålitlig.

6. Hydrofiber technology close up.png

Hydrofiber® Teknologi

7. Hydrofiber technology gelled close up.png

Hydrofiber® Teknologins gelbildande effekt

10. Balance Icon.png

Balanserar sårvätskenivåerna med hjälp av gelbildning för att upprätthålla en fuktig sårläkningsmiljö.7*

*

8. Lock Icon.png

 Binder in sårvätska och bakterier1-3 för att skydda huden runt såret och reducera maceration.4-5*

9. Contours Icon.png

Formar sig på mikronivå i sårbädden och minimerar "dead
space" där bakterier kan växa.6*

11. Plus sign icon.png

 

NPWT - verkningsmekanism8-9

 

  • Reduktion av vävnadsödem
  • Sårkontraktion via applicerat tryck
  • Ökad genomblödning
  • Stimulering av angiogenes
  • Stimulerar granulationsvävnad
12. Visual of Dressing in action.png


Avelle™ NPWT pump och ett förband med Hydrofiber® Teknologi  –
en kombination av bevisade NPWT fördelar och fuktig sårläkning10

_

Divider.png

 

Avelle™ NPWT-pump

 

Rätt kombination av NPWT-pump och förband kan göra hela skillnaden vid stöd för sårläkning och patientens återhämtning.

 

Avelle™ NPWT-pump för engångsbruk, för en patient:

15. Avelle Pump Icon 2.png

Levererar 80mmHg (±20 mmHg)
Kontinuerlig behandling levererad till sårbädden.

15. Avelle Pump Icon 2.png

Kliniskt kostnadseffektiv 
Hälsoeknomisk lösning jämfört med andra 7-dagarsenheter.

15. Avelle Pump Icon 2.png

Upp till 30 dagars livslängd 
Mångsidig behandling i olika vårdmiljöer.

15. Avelle Pump Icon 2.png

Liten och portabel
Ergonomisk design för att förbättra patientens upplevelse.

15. Avelle Pump Icon 2.png

Hanteras med en knapp
Enkel att använda, snabb inlärning.

 

Förbättra patientkomforten och patientens livskvalitet med Avelle™ NPWT-system

18. Shower Icon.png

Patienter kan koppla bort pumpen och duscha med förbandet på plats samtidigt som det negativa trycket bibehålls i upp till 1 timme.*

19. Man Icon.png

Patienter kan förbli aktiva när de använder Avelle™
NPWT-systemet för att underlätta återhämtning och rehabilitering.

Sårvätskan hanteras av förbandets
Hydrofiber® Teknologi för att förhindra att sårvätska fläckar ner kläderna.

Det interaktiva Avelle™ NPWT-förbandet

 

Skillnaden med Hydrofiber®

Hydrofiber® teknologins kontaktlager och de inre lagren i Avelle™ NPWT-förbandet är speciellt utformade i en hålförsedd design för att möjliggöra överföring av negativt tryck till såret.*

 

Unikt Hydrofiber® förband som är utformat för sårbehandling med negativt tryck utan behållare1,*

Avelle hydrofiber dressing expanded

1.  Skonsam vidhäftande kant av silikon1,*som håller förbandet på plats.

 

2.  Förbandets sårkontaktlager av Hydrofiber® med insydda förstärkande trådar bildar en sammanhängande gel i kontakt med sårvätskan och är konstruerat för att kunna avlägsnas i ett stycke.1,*

 

3.  Förbandets kärna av Hydrofiber® bildar en gel i kontakt med sårvätskan och binder in både vätskan och de bakterier den innehåller.2,3,4 Kärnan av Hydrofiber® innehåller kanaler som låter sårvätskan flytta sig inom förbandet så att den kan hållas kvar effektivt.1,*

 

3.  Skumskiktet fördelar det negativa trycket över förbandet.1,*

 

4. Filmskiktet utgör en barriär mot bakterier och virus, är duschsäkert och låter sårvätskan avdunsta för optimal vätskehantering.1,*

 

Avelle™ sårbehandlingssystem kan användas på många olika typer av sår.

Svårläkta sår

Subakuta och rupturerade sår

Akuta sår

Hudtransplantat och andra tagställen

Traumatiska sår             

Kirurgiskt slutna incisioner.