AVELLE™ Appliceringsguide

Förberedelse av sårområdet

- Rengör såret enligt gällande lokala rutiner.
- Säkerställ att huden runt såret är torr.
- Avlägsna hår som kan påverka vidhäftningen negativt.

Tänk på följande vid valet av förband:

- Förbandsporten skall kunna appliceras över intakt hud.
- Sårets storlek bör inte vara större än 25% av förbandets absorberande yta.

Avelle Dressing 1 website Sweden

- Om Silesse™ hudbarriär används, skall denna användas i enlighet med bruksanvisningen. Låt huden torka helt innan du fortsätter. Avlägsna försiktigt skyddsfolien från vidhäftningen på förbandet.

Avelle Dressing 2 website Sweden

Applicera förbandet över såret. Se till att porten är uppåt (om möjligt) och är placerad över oskadad hud.

Avelle Dressing 3 website Sweden

Tryck fast och släta försiktigt ut förbandets kanter utan att förbandet veckar sig. Lossa och placera om förbandet vid behov om veck uppstår.

Avelle Dressing 4 website Sweden

Veck kan påverka förseglingen och leda till läckage.

Avelle Dressing 5 website Sweden

Applicera fixeringsremsorna på alla sidor av förbandet.

  1. Avlägsna skyddsfolien märkt "1".

  2. Placera fixeringsremsan och avlägsna sedan skyddsfolien märkt "2".

  3. Slutför genom att varsamt avlägsna skyddsfolien märkt "3".

Avelle Dressing 6 website Sweden

- Säkerställ 1 cm överlappning på alla sidor av förbandet. 
- Se till att förbandsslangen inte fastnar i tejpen. Fixeringsremsorna bör användas för optimal försegling.

Visste du att?

Förbandskopplingen har en backventil. När pumpen kopplas bort från Avelle™ förbandet så kommer vakuumet bibehållas under minst 60 minuter. 
Det är möjligt att duscha med förbandet. Stäng av och koppla bort pumpen med förlängningsslangen från förbandet innan duschen. Efter duschen så kopplar du tillbaka pumpen med förlängningsslangen och startar Avelle™ pumpen igen.

 

Beställningsinformation

Video

Djupa sår (på engelska)
Ytliga sår
Kirurgiska incisioner (på engelska)

Kontakta ConvaTecs kundservice på telefon: 020 - 21 22 22

09.00 - 16.00 måndag till fredag

Avelle är ett varumärke tillhörande Convatec Inc. © 2015 ConvaTec Inc. Ap-015984-MM EM