Bruksanvisning -Patientinformation

Avelle Rainbow Sweden

Sårbehandling med negativt tryck

Avelle-patientmanual1

Hur vet jag om pumpen fungerar som den ska?

Den gröna indikatorlampan “✓” blinkar för att visa att systemet fungerar som det ska.

Avelle-patientinmanual2

De gula lamporna på pumpen visar om det är något som är fel:

Läs mer här
Bruksanvisning för din Avelle™

Avelle-Patientinformation SWE