Debridering

Avlägsna död, skadad, eller infekterad vävnad som kan förhindra läkningen av ett sår