Kalkostat® kalcium-natriumalginat förband

Kalkostat® kalcium-natriumalginat förband

Kaltostat® kalcium-natriumalginat förband är ett mjukt, sterilt alginat förband med bra absorptionsförmåga. Kaltostat® förband kan användas som primärförband för måttligt till kraftigt vätskande akuta och svårläkta sår.