Ileostomi

Ileostomi

En ileostomi är en kirurgiskt skapad öppning på buken genom vilken en liten del av ileum eller tunntarmen bringas till ytan av huden. Den nya öppning, som kallas stomi, tillåter tarminnehåll att passera ut ur kroppen. ConvaTec har utvecklat hudskyddsmaterial och stomipåsar som är speciellt anpassade för bandagering av en ileostomi.