Urostomi

Urostomi

En urostomi eller urinavledning är en kirurgiskt skapad öppningen i buken som tillåter urin att passera ut ur kroppen. ConvaTec har utvecklat hudskyddsmaterial och stomipåsar som är speciellt anpassade för bandagering av en urostomi.