Välkommen till me+™ recovery rehabiliteringsprogram

meplus

Video: Leila Söderholm presenterar modulerna

Välkommen till me+™ recovery för inspiration till återhämtning efter din operation! 

Nedan finns alla övningsfilmerna samlade där Leila Söderholm guidar dig genom rörelserna i respektive övning. Övningarna kommer i tre stegrande faser (Grön, Blå, Lila) och du kan när som helst gå tillbaka hit för att titta på övningarna igen. Som komplement till filmerna finns längst ned på sidan allt material också i text och bild för utskrift eller att titta på i dator/läsplatta/mobiltelefon.

Klicka på filmen för att ta del av Leilas välkomstmeddelande. Sedan går du vidare till önskad fas för att starta din resa. Välkommen och lycka till!

OBS: Det är viktigt att du rådgör med din Läkare, Stomiterapeut eller Fysioterapeut innan du börjar med övningarna i programmet. Det här programmet har utvecklats i samarbete med sjuksköterskor, sjukgymnaster, kirurger och stomipatienter och alla rörelser lämpar sig för personer som har genomgått en större bukoperation. Om du har frågor om rörelserna, tala med din Läkare, Stomiterapeut eller Fysioterapeut. Lyssna alltid på din kropp och gå vidare med försiktighet. Om du upplever smärta, obehag eller en oväntad reaktion när du gör rörelserna, avbryt övningen och sök läkare.

Grön fas 1: Grunden.

Grön fas innehåller grundläggande övningar som hjälper dig att komma igång den första tiden efter operationen. Övningarna kan du utföra både på sjukhuset eller i hemmet. Börja med att ta del av övningen ”Säker förflyttning” som är en grundläggande för att komma i och ur sängen på ett kontrollerat sätt.

Blå Fas 2: Framsteg.

När du har arbetat dig igenom Grön Fas 1 några veckor och känner dig trygg med rörelserna är du redo att gå över till Blå Fas 2. Det finns ingen tidsgräns för hur länge du ska hålla på med en fas. Det beror till stor del på din kondition, återhämtningsförmåga och tidigare hälsa. Gå inte vidare förrän du är klar med alla rörelser i Grön Fas 1 och kan utföra dem enkelt och bekvämt.

Lila Fas 3: I form.

Om du har arbetat dig igenom Blå Fas 2 i några veckor och känner dig redo att gå vidare, kan du gå till rörelserna i Lila Fas 3. En rekommendation är att du ska kunna göra alla rörelser i Fas 2 tryggt och säkert innan du går vidare.