Vad händer nu?

Stomioperationen är klar och du är hemma igen. För många kan operationen bli början till ett bättre liv. Men det kräver fortfarande anpassning, både fysiskt och mentalt.

Stomioperationen är klar, men du kanske fortfarande har många frågor och funderingar, särskilt under de första 12 veckorna med en stomi. Du kan känna dig både nervös, förvirrad och arg. Du kanske är entusiastisk över friheten, din bättre hälsa och alla nya aktiviteter du kan ägna dig åt när läkningen efter operationen är över. Eller så känner du en blandning av alla känslorna. Alla dessa reaktioner är helt normala.

Du är inte ensam. Stomiterapeuten och annan vårdpersonal finns där för att hjälpa dig under varje etapp på vägen. Vi också.

Ditt "nya normala jag"

Det är viktigt att du inser att du och dina närstående kommer att gå igenom en period med stora anpassningar under de första månaderna efter  stomioperationen. Du kommer att behöva anpassa dig till ett nytt "normalt" liv med stomi.

Oavsett om du har fått en kolostomi, ileostomi eller urostomi behöver du lära dig hur du hanterar utflödet från stomin och hur du sköter huden runt stomin.

Under de första sex till åtta veckorna kommer stomin troligen att krympa i storlek. Om du mäter stomin regelbundet vet du säkert vilken storlek på bandagesystem du ska använda. Det gör att du kan känna dig säkrare och minskar risken för obehag.

Med tiden kommer du att känna dig mycket bekvämare med din nya livsstil i takt med att hanteringen av stomin blir en naturlig del av din dagliga rutin. Under den inledande perioden med anpassning är det bra om du har nära kontakt med stomiterapeuten. Svaret på problem och funderingar finns oftast bara ett telefonsamtal bort.