AQUACEL® Ag+ förband

AQUACEL® förband

More Than SilverTM teknologin

Inget förband gör mer.

AQUACEL® Ag+ förband: ett förband som kombinerar den nya revolutionerande More Than SilverTM teknologin med välbeprövad Hydrofiber® teknologi för att hantera tre vanligt förekommande utmaningar in sårbehandling.1-8