Övrig information

AQUACEL® förband

Produktinformation

AQUACEL® Ag+ broschyr

- vad är biofilm och hur fungerar More Than SilverTM teknologin i Aquacel Ag+ Extra förbandet?

AQUACEL® Ag+ safety broschyr

- är silver verkligen säkert att använda?

AQUACEL® Ag+ klinisk algoritm

- hjälpmedel vid misstanke om förekomst av biofilm

Publikationer

"Next-generation antimicrobial dressings: AQUACEL® Ag+ ExtraTM and Ribbon,"
Wounds International

Studier

A New Anti-Biofilm Hydrofiber®Dressing: In
Vitro Determination Of Microbial Kill Rate In Biofilms

A new Anti-Biofilm Hydrofiber®Dressing: A clinical Study

A new Anti-Biofilm Hydrofiber®Dressing: In Vivo Investigations