Hur AQUACEL® Ag+ förband fungerar

AQUACEL® förband

Aquacel Ag+ Extra - Mode Of Action

Hur fungerar Aquacel Ag+ Extra förband?

Ag+ förbandets egenskaper innehåller två effektiva teknologier som tillsammans hanterar vanligt förekommande utmaningar inom sårbehandling.

Ag+ teknologin är en unik teknologi med effekt på biofilm som26

  • LÖSER UPP och bryter ner biofilm och exponerar bakterie1-3
  • DÖDAR ett brett spektrum av bakterier - inklusive antibiotikaresistenta bakterier - med sitt innehåll av silver**2,3,27
  • FÖRHINDRAR återbildning av biofilm.**2-3
Agroundlogo

 Hydrofiber® Teknologi bidrar till att skapa en optimal miljö för sårläkning och säkerställer att Ag+ Teknologin fungerar;

  • BINDER IN sårvätska, bakterier och biofilm för att minska risken för smittspridning och förhindra maceration**4-7,31,32
  • FORMAR SIG efter sårbäddens konturer för att upprätthålla en optimal fuktbalans och eliminera utrymmen där bakterier och biofilm kan växa**33-35
  • REAGERAR på sårmiljön genom att bilda en sammanhängande gel, vilket minskar smärtan vid förbandsbyten.**36-38
8078 Gen 100 Thumb