Dokumentation

AQUACEL® förband


Visad effekt i laboratorie

Överlägsen förmåga att bryta ner och förhindra återbildning av biofilm

I en in vitro model med biofilm så uppvisade AQUACEL® Ag+ Extra förband överlägsen förmåga att bryta ner och förhindra återbildande av biofilm.28,30

lab results


Visad effekt på vetenskapligt kontrollerade sår

95% större reduktion av biofilm i jämförelse med ett PHMB förband39

I en anpassad sårmodel - in vivo - med biofilm19, visade Ag+ teknologin i kombination med Hydrofiber® teknologi:*

• 95% strörre reduktion dag 6 (p<0.05)39††

En signifikant större mängd granulationsvävnad och epitelvävnad i jämförelse med PHMB förband39.

• 48% mer granulationsvävnad dag 6 (p<0.05)

• 24% mer epitelvävnad dag 6 (p<0.05)

Controlled Wounds

 


Visad sårläkning i klinisk miljö40

70% reduktion av sårytan för de infekterade såren

I en prospektiv, icke-jämförande multicenterstudie på 42 patienter med svårläkta, venösa bensår där sannolikheten för biofilm var stor på grund av sårinfektion^, visade Ag+ teknologin i kombination med Hydrofiber® Teknologi*††.

• 54% reduktion av sårytan för alla sår

• 70% reduktion av sårytan för de infekterade såren.Wound Healing