Lär dig mer om din stomi

Din stomi är lika unik som du själv. Olika stomier är olika stora och kan vara runda, ovala eller oregelbundna till formen. Stomin kan sticka ut eller ligga i hudnivå.

Men det finns vissa egenskaper som är gemensamma för alla stomier. Alla stomier ska vara blanka, fuktiga och röda, ungefär som slemhinnan inne i munnen. En stomi har inga nerver. Därför känner du ingen smärta eller andra känselintryck från den. Däremot har den många blodkärl och kan blöda om den blir skavd eller irriterad Detta är normalt, men om blödningen varar länge eller om utflödet från stomin är blodblandat ska du kontakta sjukvården.1

Vilket bandagesystem du ska välja beror på typen av stomi och stomins fysiska egenskaper.