Vad är en stomi och varför får man den.

Operationen kan förenkla ditt liv

Stomioperationen innebär att den del av din urinblåsa (urostomi), tunntarm (ileostomi) eller tjocktarm (kolostomi) som är drabbad av sjukdom eller skada och inte kan läka naturligt tas bort.

Under operationen skapar kirurgen dessutom  en stomi, dvs. en öppning på magen där avföring eller urin kan tömma sig från kroppen. För de flesta innebär stomin bättre hälsa och en återgång till ett aktivt liv.

Vad är en stomi?

Vid en stomioperation skapas en öppning på magen som kallas stomi.

Stomin är en alternativ väg ut ur kroppen för avföring eller urin. Var stomin placeras beror på vilken typ av operation du genomgår.1 

Det finns många vanliga orsaker till att man behöver en stomi. Några exempel är:²

 • Cancer i tjocktarmen, urinblåsan eller ändtarmen
 • Inflammatorisk tarmsjukdom, t.ex. Crohns sjukdom eller ulcerös colit
 • Ärftliga sjukdomar, bland annat familjär multipel polypos (en sorts kolorektalcancer som är ärftlig)
 • Medfödda missbildningar
 • Penetrerande våld och andra bukskador
 • Spina bifida och andra medfödda tillstånd
 • Stopp i urinledare

Beroende på sjukdomen eller skadan kan en stomi vara permanent eller temporär (för att öka förutsättning för läkning och en återgång till normal transport av avföring eller urin).2 Ansvarig personal kommer att tala om ifall du ska få en temporär eller permanent stomi.

Det finns tre huvudtyper av stomoperationer

Om du får en kolostomi eller ileostomi kan du inte längre styra tarmrörelserna med viljan. Om du får en urostomi kan du inte längre styra med viljan när du ska kissa. Avföringen eller urinen kommer ut genom ett diskret system som appliceras på magen med en vidhäftande platta och en uppsamlingspåse som kallas stomibandage. Det finns olika typer av bandage [link to Product Finder] för olika behov.

Det är väldigt viktigt att sköta stomin och vara noga med att bandaget har bra passform. Välj typ av operation ovan för mer information om::

 • Vad du kan förvänta dig och hur du sköter stomin
 • Hur du ska hantera passagen av avföring eller urin genom stomin
 • Hur du sköter huden runt stomin för att undvika hudirritation och hudskador
 • Hur du anpassar stomibandaget till ditt dagliga liv