En urostomioperation innebär att en stomi konstrueras för att urin ska kunna avledas från kroppen efter att en sjuk eller skadad del av urinvägarna har tagits bort.1

Efter operationen rinner den urin som bildas ut genom stomin. Ett stomibandage med påse behövs för att samla upp urinen. Alla urostomipåsar har en kranöppning i botten så att de kan tömmas så ofta som behövs under dagen.

Urostomioperation och placering av stomi.

Ileumreservoar

En ileumreservoar är en vanlig typ av urostomi. Du behöver en ileumreservoar om urinblåsan måste tas bort på grund av sjukdom eller skada.

Operationen innebär att en bit av tunntarmen används för att skapa en reservoar där urinen kan samlas. Detta skapar en ny struktur som fungerar som en urinblåsa. De två urinledarna från njurarna fästs vid den nya urinblåsan. Sedan förs den öppna änden av den nya blåsan ut genom bukväggen så att en stomi skapas.1

Urostomioperation och placering av stomi.

Ureterostomi

Vid en ureterostomi leds den ena eller båda urinledarna om från njuren genom bukväggen så att en stomi kan konstrueras.1

Detta är en mycket ovanlig operation. Den görs ofta som en temporär åtgärd på barn och är sällan tänkt att vara permanent.1