Förberedelse inför stomioperation.

Det kan verka skrämmande med en stomioperation, men du har gott stöd. Vi kan hjälpa dig att förbereda dig, både fysiskt och mentalt.

Om du ska gå igenom en stomioperation betyder det att du har en sjukdom eller skada som gör att dina tarmar eller din urinblåsa inte fungera rsom de ska. Du är inte ensam. I dag lever minst 1,3 miljoner människor i alla åldrar och från alla typer av bakgrunder aktiva liv med en stomi1.

En stomioperation förändrar livet på många sätt. Liksom alla större operationer kan den dessutom innebära mycket oro, både för dig och dina närstående. En viktig del av den förberdande processen inför att få en  stomi börjar med att du sätter dig in i vad operationen innebär och vilka frågor du behöver ställa till vårdteamet före operationen. Vi finns här för att hjälpa dig. Nu och under varje etapp med din stomi.