Stomioperation, på sjukhuset.

Det kan också hända att placeringen av stomin diskuteras vid ditt besök inför operationen.Om kirurgen inte diskuterar placeringen av stomin med dig rekommenderar vi att du frågar om det före operationen.

Det är viktigt att stomin placeras på rätt ställe för att det ska kännas bra för dig i framtiden och vara lätt att sköta. För att du enkelt ska kunna byta påse utan att vara beroende av hjälp från andra ska du se till att stomin placeras på en slät hudyta och att du lätt kan se och nå den.

Frågor du kan vilja ställa

Här är några vanliga frågor du kan vilja ställa till vårdpersonalen när du är på sjukhuset:

  • Hur länge dröjer det innan jag kan äta och dricka?
  • Hur länge måste jag stanna på sjukhuset?
  • Vad gör jag om jag får ont?
  • Måste alla som har en stomi använda påse?
  • Vem kommer att visa mig hur jag ska använda hjälpmedlen?

Efter operationen kommer din stomiterapeut att diskutera operationen med dig, hjälpa dig förstå vad som har hänt med din kropp, lära dig hur du ska hantera den nya stomin och hjälpa dig med övergången till att sköta detta i hemmet. Beroende på dina behov kan du även få remisser till andra specialister eller kliniker för att få mer hjälp.

Det är viktigt att komma ihåg att alla är olika och anpassar sig till förändringar på olika sätt. Stödet från stomiterapeuten är alltid anpassat till dina individuella behov. Det finns många som har gått igenom samma operation, och dina läkare och sjuksköterskor finns där för att lyssna och hjälpa dig.