Så här konstrueras en stomi.

Så här konstrueras en stomi

Vid en stomioperation används en del av tjocktarmen, tunntarmen eller en urinledare för att skapa en förbindelse från tarmarna eller urinvägarna till en öppning på magen. Tarmänden vänds ut och in och kanterna på den och öppningen i huden sys ihop och viks bakåt. Var stomin placeras beror på vilken skada eller sjukdom du lider av. En stomi ger en alternativ väg genom vilken urinen (vid en urostomi) eller avföringen (vid en kolostomi eller ileostomi) kan lämna kroppen.1

Alla stomier är inte skapade lika. De varierar i storlek, form och konstruktion.2

  • Ändstomi: tarmen kapas och den friska änden av tarmen förs ut till hudytan genom en öppning som har gjorts på magen
  • Loopstomi: en båge av tarmen förs ut genom buken till hudytan och ges tillfälligt stöd med en plastbrygga eller plaststav
  • Dubbelstomi: Ändarna av tarmen förs upp till bukens yta och två separata stomier konstrueras

Kirurgen avgör vilken typ av stomi som passar bäst för dig beroende på skälet till operationen.

Precis som du själv blir stomin unik. Det är nödvändigt både för din bekvämlighet och din hälsa att du tar väl hand om stomien genom att välja ett stomibandage och en rutin som passar din livsstil. Ett stomibandage som passar bra och sköts på rätt sätt hjälper dig återgå till ett mer aktivt liv.