Läkarbesök inför stomioperation.

Som de flesta som förbereder sig för en stomioperation kanske du undrar vad du kan förvänta dig.

Det är normalt att undra hur livet kommer att förändras under de närmaste veckorna efter operationen och längre fram. Vi finns här för att hjälpa dig.

Ditt vårdteam är den bästa resurs du har för svar på alla frågor och stöd med att återgå till ett aktivt och tillfredsställande liv. Läs nedan om deras roll för din återhämtning och få exempel på frågor du kan vilja ställa när du träffar dem.

Din kirurg leder vårdteamet

När du träffar kirurgen inför operationen kommer ni att diskutera vilken stomi som är lämpligast för dig. Det beror på vilken typ av operation du behöver. Kirurgen kommer också att tala om ifall stomin ska vara temporär eller permanent. I samband med besöket kan det även hända att du får namnet på en stomiterapeut , dvs. en specialutbildad sjuksköterska.

Din stomiterapeut är din bästa support

En specialutbildad stomiterapeut  är en partner, vägledare och lärare på din stomiresa. När du anpassar dig till ett liv med stomi är stomiterapeuten den person du ska vända dig till
Om du får möjlighet att träffa stomiterapeuten före operationen kan hon eller han hjälpa dig förbereda dig inför operationen och anpassningen till att leva med stomi. Vid besöket före operationen kommer stomiterapeuten också att ta reda på så mycket som möjligt om din livsstil och dina behov. Utifrån den diskussionen kommer stomiterapeuten och kirurgen att rekommendera den lämpligaste placeringen av stomin. När det är dags för operationen kommer sjuksköterskan att markera positionen på din mage så att kirurgen ser var stomin ska konstrueras.

Om du vill träffa någon som har gått igenom en stomioperation  kan stomiterapeuten försöka ordna det.

Välja en lämplig plats för stomin

Första steget i den förebyggande vården är att välja bästa platsen för stomin. En stomi som sitter på ett olämpligt ställe kan leda till att bandaget inte fungerar samt att du kan få problem med hudirritation och läckage.
Om det finns tid är det viktigt att du passar på att diskutera placeringen av stomin med kirurgen eller stomiterapeuten. Beroende på vilken sjukdom eller skada du har kan du diskutera detta med kirurgen eller stomiterapeuten vid ditt besök på sjukhuset.

Här följer några viktiga riktlinjer:

 • Stomin ska vara lätt att se och nå så att du själv kan byta påse
 • Helst ska stomin inte placeras nära eller kring hudveck, ärr eller en punkt där ben står ut under huden eftersom det är viktigt att påsen kan fästas på plan hud
 • Placeringen ska prövas i sittande, stående och när du böjer dig

Andra frågor du kan vilja ställa

Det kan kännas svårt och stressande att vänta på en operation, och du kanske inte kommer ihåg alla frågor du har i samband med besöken inför operationen. Du kan skriva en lista med frågor att ta med till besöken så att du kan vara säker på att alla dina funderingar tas upp.

Om det går är det också en bra idé att ta med en vän du litar på eller en familjemedlem till besöken, som kan föra anteckningar och vara ett stöd för dig.

Här följer några frågor som många ställer sig inför en stomioperation:

 • Beskriv min stomi (höjd, läge, storlek, utseende). Vad ska jag förvänta mig?
 • Blir min stomi permanent eller temporär?
 • Hur fungerar en stomi?
 • Kommer min stomi att synas under kläderna?
 • Hur ser en stomipåse ut (storlek, typer, färger, design)?
 • Hur byter jag påsen?
 • Kommer påsen att läcka?
 • Var får jag stomihjälpmedel?
 • Måste jag lägga om kosten?
 • När kan jag börja jobba igen?
 • Kan jag gå ut med familj och vänner?
 • Hur kommer stomin att påverka mitt sexliv?
 • Kommer jag att kunna resa?
 • Var kan jag få extra hjälp och stöd?
 • Kommer jag att behöva specialvård när jag kommer hem från sjukhuset?