En kolostomi konstrueras av änden av tjocktarmen (colon) för att leda ut avföringen från magtarmsystemet. Efter operationen kommer avföringen ut genom en stomi på magen.

Var stomin placeras beror på vilken del av tjocktarmen som är skadad eller om avföringen ska ledas bort från ett sår i perianalområdet (kring ändtarmsöppningen). Bilderna nedan visar de områden där en kolostomi kan placeras. Beroende på placeringen av stomin och skälet till operationen kan stomin vara permanent eller temporär.1, 2

  

Stomi på colon ascendens

 • I uppåtgående grovtarmen (dvs. tjocktarmens vertikala del till höger)
 • En ovanlig typ av kolostomi
 • Utflödet är flytande till halvflytande och mycket irriterande för huden2 ,3
Kolostomioperation och placering.

Transversostomi

 • I tvärgående grovtarmen (dvs. den tvärgående delen av tjocktarmen, tvärs över buken)
 • Utflödet är flytande till halvfast
 • Konstrueras oftast som en loop (ögla) av tarmen
 • Är oftast temporär1 ,2 , 3
Kolostomioperation och placering.

Stomi på colon descendens

 • I nedåtgående grovtarmen (dvs. tjocktarmens vertikala del till vänster)
 • En vanligare typ av kolostomi
 • Utflödet är halvfast till fast på grund av att mer vatten tas upp när avföringen passerar tjocktarmens uppåtstigande och tvärgående del 1 , 2, 3
Kolostomioperation och placering.

Sigmoideostomi

 • I tjocktarmens nedre vänstra del, precis före ändtarmen
 • Utflödet är fast. Allt vatten har tagits upp i de delar av tarmen som ligger före stomin 1, 2 , 3