En hudskyddsplatta fästs på den peristomala huden (huden runt stomin). Plattan skyddar huden från avföring eller urin och fungerar som ett fäste för påsen.

I ett tvådelsbandage är hudskyddsplattan skild från påsen. Ett endelsbandage är en kombination av påse och hudskyddsplatta.

Följande hudskyddsplattor finns:

  • Standardanvändning: Bäst för kolostomi
  • För lång användningstid: Konstruerade för att ge bättre skydd mot avföring eller urin från stomin som kan irritera huden för personer som har en ileostomi eller urostomi

Det finns olika typer av öppningar i hudskyddsplattorna:

  • Uppklippbara: Kan anpassas efter alla individuella stomistorlekar
  • Förstansade: Finns i många olika storlekar för att passa stomin utan att behöva klippas upp
  • Formbara: Denna typ av hudskyddsplatta formar sig runt stomin för att sitta tätt och ge ett effektivare skydd mot läckage än traditionella hudskyddsplattor

ConvaTec hudskyddsplattor finns i följande varianter:

Hudskyddsplattor i endelsbandage

Hudskyddsplattor i tvådelsbandage