I påsen samlas urinen eller avföringen från stomin upp, beroende på typen av stomi . I ett tvådelsbandage är hudskyddsplattan skild från påsen. Ett endelsbandage är en kombination av påse och hudskyddsplatta. Följande påstyper finns:

Slutna påsar

  • Slutna påsar är konstruerade för engångsbruk. Därför passar de utmärkt för särskilda tillfällen och intima stunder. En del föredrar dem även för dagligt bruk. Man behöver inte oroa sig för tömningar och påslås
  • När påsen är färdiganvänd tar du bara bort den, lägger den i en soppåse och kastar den
  • Vissa slutna påsar har ett filter som motverkar lukt och förhindrar att påsen fylls med gas
  • Sådana påsar rekommenderas för kolostomi (daglig användning för vissa, särskilda tillfällen för alla) and ileostomi (särskilda tillfällen). De rekommenderas inte för urostomi.

Tömbara påsar

  • Vissa föredrar tömbara påsar som kan sköljas ur och återanvändas. Påsarna töms snabbt och enkelt genom att påslåset i botten öppnas.
  • Sådana påsar rekommenderas för ileostomi och kolostomi.

Urostomipåsar

  • Liksom andra bandage finns urostomisystem både som endels- och tvådelsvarianter. Till skillnad från kolostomi- och ileostomibandagen har urostomibandagen en kran för tömning i stället för ett påslås. ConvaTec erbjuder två typer av kranar: Accuseal®-kranen med ventil eller en vikbar kran som underlättar tömning.