Här följer några riktlinjer för hur du applicerar bandaget. För fullständiga instruktioner, se informationsbladet i förpackningen eller vänd dig till stomiterapeuten.

Enddelsbandage

Denna typ av system kombinerar hudskyddsplatta och påse i ett lätthanterlig allt-i-ett bandage.

 • Rengör och torka huden runt stomin
 • Mät stomin
 • Förbered hudskyddsplattan
  • För uppklippbara hudskyddsplattor: Klipp till en lämplig storlek enligt riktlinjerna
 • Ta bort skyddspapperet från häftan
 • Placera försiktigt bandaget över stomin
 • Tryck hudskyddsplattan mot huden. Var särskilt noga med området närmast stomin
 • Jämna till plattan mot huden. Tryck lätt på hudskyddsplattan i 30–60 sekunder för att få en effektiv vidhäftning och tätning

Ta bort skyddspapperet från hudskyddsplattan

Placera påsen försiktigt på plats över stomin. Tryck hudskyddsplattan mot huden. Var särskilt noga med området närmast stomin

Håll ett lätt tryck på hudskyddsplattan i 30–60 sekunder under appliceringen

Traditionella tvådelsbandage

Denna typ av bandage består av både en hudskyddsplatta och en påse De båda delarna kopplas ihop med en plastring.

 • Rengör och torka huden runt stomin
 • Mät stomin
 • Förbered hudskyddsplattan
  • För uppklippbara hudskyddsplattor: Klipp till en lämplig storlek enligt riktlinjerna
  • För formbara hudskyddsplattor: Rulla tillbaka häftan så att den passar din stomi
 • Ta bort skyddspapperet från häftan
 • Centrera hålet över stomin, på huden
 • Tryck hudskyddsplattan varsamt mot huden
 • Passa in plastringen på påsen mot ringen på hudskyddsplattan och tryck ihop påsen och plattan. Du ska kunna höra och känna hur systemet kopplas ihop

Placera försiktigt hudskyddsplattan över stomin och tryck den varsamt mot huden. Var särskilt noga med området närmast stomin

Placera påsens ring mot hudskyddsplattans ring. Tryck försiktigt den undre delen av påsens ring mot hudskydds-plattan och fortsätt uppåt

Tvådelsbandage med Adhesive Coupling Technology™

Detta bandage består av både en hudskyddsplatta och en påse De två delarna kopplas ihop med en självhäftande vidhäftningsring och en elastisk "landningszon".

 • Rengör och torka huden runt stomin
 • Mät stomin
 • Förbered hudskyddsplattan
  • För uppklippbara hudskyddsplattor: Klipp till en lämplig storlek enligt riktlinjerna
  • För formbara hudskyddsplattor: Rulla tillbaka häftan så att den passar din stomi
 • Ta bort skyddspapperet från häftan
 • Centrera hålet över stomin, på hudenTryck hudskyddsplattan varsamt mot huden. Håll i 30–60 sekunder så att plattan fäster väl på huden
 • Passa in den undre halvan av den självhäftande vidhäftningsringen på påsen mot den genomskinliga landningszonen på hudskyddsplattan. Rulla sedan eller dra fingrarna över den övre delen av påsen så att påsen och plattan kopplas ihop

Ta bort det vita skyddspappret och centrera hålet över stomin

Vik den självhäftande ringen och applicera den undre halvan på landningszonen. Rulla sedan eller dra med fingrarna för att fästa påsen

Dra med ett finger runt påsen för att kontrollera att den är slät och utan veck

Ostomy System Application Video
ConvaTec Ostomy Application Video
Using a Natura™ wafer with Moldable Technology
How to use the InvisiClose™ Clipless Tail Closure on + Pouches
ConvaTec InvisiClose® Application Tips

Measuring – How to size your stoma

 

Esteem™ + One-Piece Moldable Application video
Are you ready to Go Moldable?