Det är viktigt både för din hälsa och bekvämlighet att du håller den peristomala huden (huden runt stomin) oskadad. Den kan bli irriterad och infekterad om påsarna läcker så att urin eller avföring kommer i kontakt med huden.

En hudskyddsplatta som sitter bra är ditt bästa skydd mot hudskador. Hudskyddsplattor utgör den barriär som behövs mellan huden och den avföring eller urin som kommer ut genom stomin så att du kan känna dig säker, bekväm och slippa hudirritation.1

För att vara säker på att hudskyddsplattan passar så väl som möjligt till stomin ska du följa eventuella förändringar av din stomis storlek och form. Om stomin förändras kan du behöva anpassa storleken på hudskyddsplattan och påsen eller byta till ett nytt bandagesystem eller en ny hudskyddsplatta. Din stomiterapeut kan hjälpa dig med en mätningsrutin och även med att välja en ny storlek på bandaget eller en ny typ av bandage om det behövs.

Traditionella tvådelsbandage och hudskyddsplattor för tvådelsbandage med Adhesive Coupling Technology™

Stomahesive® hudskyddsplattor för standardanvändning är konstruerade för att:

  • Ger ett tillförlitligt skydd av den peristomala huden
  • Fäster på torr och fuktig hud
  • Behagliga på huden under användning och skonsamma för huden vid borttagning

Rekommenderas för dig som har en kolostomi och vars avföring är fast.

 Durahesive® hudskyddsplattor för lång användningstid är konstruerade för att:

  • Vara mycket hållbara och klara flytande avföring och urin
  • Konstruerade för att bilda en krage som förhindrar läckage och ger ett extra effektivt skydd av huden
  • Vara flexibla

Rekommenderas för dig som har en urostomi eller en ileostomi och flytande till halvflytande utflöde och/eller stor utflödesvolym. Rekommenderas även för den som har en kolostomi om utflödet är flytande

Hudskyddsplattor i enddelsbandage


ConvaTec endelsbandage har modifierade versioner av våra hudskyddsplattor med Stomahesive®- och Durahesive®- teknologi som är:

  • Tunnare och mer böjliga än hudskyddsplattan i ett tvådelsbandage
  • Konstruerade för tätare påsbyten, med samma låga risk för skador på huden runt stomin när bandaget tas bort
Traditionella tvådelsbandage och tvådelsbandage med häftkoppling

Teknologi

Typ av hudskydds-
platta

Typ av stomi-öppning

Andra alternativ/
egenskaper

Finns på

Stomahesive® teknologi för standardanvändning

Flata

Förstansade
Uppklippbara
Formbara

Med eller utan flexibel häftkant

Natura® tvådelsbandage
Esteem synergy® tvådels-bandage med Adhesive Coupling Technology™

Durahesive® teknologi för lång användningstid

Flataa
Konvexa

Förstansade
Uppklippbara
Formbara

Med eller utan flexibel häftkant

Natura® tvådelsbandage
Esteem synergy® tvådels-bandage med Adhesive Coupling Technology™

aFinns endast på Natura® bandage

 

Enddelsbandage

Teknologi

Typ av hudskydds-platta

Typ av stomi-öppning

Andra alternativ/
egenskaper

Available on

Stomahesive® teknologi och modifierad Stomahesive® teknologi

Flata

Förstansade

Uppklippbara

Med eller utan flexibel häftkant

Finns som tömbara eller slutna påsar samt urostomipåsar

ActiveLife® enddelsbandage

Esteem® enddelsbandage

Durahesive® teckologi och modifierad Durahesive® teknologi

Flataa

Konvexa

Förstansade

Uppklippbara

Med eller utan flexibel häftkant


 

ActiveLife® enddelsbandage